Nieżyczliwy

Nieżyczliwy
Zartowniś Herszel z Ostropola opowiadał:
— Bóg powiedział: „Do mnie należy złoto* i srebro do mnie należy” Więc prosiłem Boga tak: — Jeżeli Ty masz wszystko złoto i srebro, to cóż dla Ciebie stanowi jakieś tam dziesięć tysięcy złotych? Pożycz mi tedy dziesięć tysięcy złotych na jeden dzień!
— Dlaczego tylko na jeden dzień? — pytano go.
— Bo … Czytaj dalej

Doradca

Doradca
Do bogatego Żyda przyjechał jego daleki biedny krewny, prosząc o posadę.
— Co umiesz ? — zapytuje bogacz.
— Umiem wszystko — odpowiada biedak.
— Buchalterję znasz !
— Nie. Akurat buchalterji nie znam.
— Korespondencję znasz?
— Nie. Akurat korespondencji nie znam.
I tak bogacz wylicza pokolei niemal wszystkie możliwe zajęcia, których, niestety, jego biedny krewny „akurat” nie … Czytaj dalej

Zbawienna rada

Zbawienna rada
Kwestarz małomiasteczkowy przyjechał do wielkiego miasta, specjalnie w celu zbierania jałmużny. Tu udał się przede wszystkiem do znanego bogacza, lecz nie został doń dopuszczony, gdyż bogacz był bardzo chory, prawie umierający. Nasz kwestarz jednak nie dał za wygraną.
— Proszą zameldować choremu, że mam dlań zbawienne lekarstwo — rzekł służącemu.
Po chwili znajdował się już u łoża bogacza.… Czytaj dalej

Groźba

Groźba
— Oddaj mi moje sto rubli
— Nie mam.
— Kiedy mi zapłacisz?
— Kiedy będę miał. Może za miesiąc, może za dwa.
— Nie chcę czekać! Oddaj zaraz, albo strasznie się zemszczę!
— Oho! Ciekawym, co możesz mi uczynić? Podasz mnie do sądu?
— Gorzej! Będę opowiadał twoim wszystkim wierzycielom, że mnie mój dług zapłaciłeś…

Właśnie dlatego
Biedak … Czytaj dalej